MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve aynı zamanda endüstriyel otomasyonun gelişerek endüstride akıllı makinelerin ve robotların kullanılmaya başlanması farklı mühendisliklerin birleştirilerek yeni mühendisliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.  Bunlardan biri de Mekatronik mühendisliğidir. Mekatronik mühendisliği, akıllı makinelerin, ergonomik ve faydalı ürünlerin tasarlanarak üretilmesi için makine, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar yazılım teknolojilerinin bir makine veya ürün üzerinde birleşerek bütünleşmesini sağlayan bir mühendislik dalı olarak tanımlanabilir.

Mekatronik mühendisliğinin amacı makinelerin tasarım amaçlarına uygun bir şekilde akıllandırılarak insanlığın hizmetine sunulmasıdır. Bu yüzden mekatronik mühendisleri teknoloji bazlı şirketlerde, seri üretim yapan firmalarda, bu firmaların araştırma ve geliştirme bölümlerinde çalışma imkanlarına sahiptirler. Örneğin, sanayide, üretimde kullanılan robot kollar, sağlık alanında çalışan robotlar, savunma sanayinde kullanılan yapay zekaya sahip robotlar, hızlı üretim tezgahları, güvenlik sistemleri gibi çalışma alanlarında faaliyet gösterebilirler.

Mekatronik mühendislerinin çalıştığı sektörler ve çalışma alanları şöyledir:

 • Ar-Ge
 • Bakım ve Onarım Se
 • Bankacılık Sektörü
 • Bilgi Teknolojileri
 • Elektrikli ve Otonom Araçlar
 • Havacılık
 • İmalat Sanayi
 • İnsansız Hava-Kara Araçları
 • Kalite kontrol
 • Madencilik
 • Ormancılık
 • Otomasyon
 • Robotik
 • Savunma Sanayi
 • Satış ve pazarlama
 • Su Altı Arama Sistemleri
 • Tıbbı Teknoloji
 • Yapay Zekâ
 • Yüksek Teknolojili Laboratuvarlar

Mekatronik mühendisinin sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Mekanik, elektronik sistemleri ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak endüstriyel sorunlara yeni çözümler geliştirmek,
 • Çeşitli teknolojileri entegre ederek yeni ürünler tasarlamak,
 • Ürün hatları için yeni elektro-mekanik konseptler geliştirmek,
 • İnsan iş gücü kullanımının tehlikeli olabileceği; sualtı arama, madencilik veya ormancılık gibi görevlere bilgisayar, elektronik ve mekanik destekli yöntemler geliştirmek,
 • Yeni mekatronik ekipmanın fizibilitesini, maliyetini veya performans faydasını belirlemek için çalışmalar yürütmek,
 • Mevcut geliştirme veya üretim prosedürlerini analiz etmek ve iyileştirmeler önermek,
 • Geliştirme veya üretim projeleri için teknik ve kaynak gereksinimlerini belirlemek,
 • Verimliliği, kaliteyi veya performansı arttırmak için teknik tasarım veya süreç değişiklikleri önermek,
 • Bilgisayar kullanarak karmaşık mekanik, elektronik veya diğer mühendislik sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu ve analizini yapmak.

Mekatronik Mühendisliği ve Savunma Sanayi

Günümüz teknolojisinde robotlar ve otomatik makineler savunma sanayi alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerin üretiminde mekanik, elektronik ve yazılım bilen mühendislerin görev alması elzemdir. Mekatronik mühendisleri, üç alanda da yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarından bu sistemlerin tasarımı ve üretimini başarı ile gerçekleştirebilmektedir. Mekatronik mühendisleri savunma sanayinde insansız hava, kara ve deniz araçları, robotik (medikal, askeri, üretim vb.), otomotiv ve akıllı taşıtlar, mikro elektromekanik sistemler (MEMS), akıllı silah sistemleri, robotik görme gibi sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi ve benzeri konularda çalışmalar yapabilmektedir.