KTS FİRMALAR

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB); Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunma sanayii endüstrisini güçlendirmek üzere uygulanacak politikaları belirlemek, gerekli askeri sistem ve teknolojilerin tedarikini gerçekleştirmek adına 1985 yılında 3238 sayılı Kanunla Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” (SaGeB) olarak kurulmuştur. 1989 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yapılandırılmış olup 2017 yılında yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmış; 2018 yılında ise 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. 7 numaralı “Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir: 

 • İcra Komitesi​’nin aldığı kararları uygulamak, 
 • Proje bazında yıllar itibariyle verilecek olan alımların programlarını sipariş kontratına bağlamak,  
 • Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etme, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirme, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırma, teşebbüsleri yönlendirme, bu konudaki Devlet katılımını planlamak,  
 • Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleme,​​ 
 • İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak, 
 • Gerektiğinde özel, kamu veyahut karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek,  
 • Modern silah, araç ve gereçleri araştırma, geliştirme, prototiplerin imalini sağlama, avans verme, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek,  
 • İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak,  
 • Savunma sanayii ürünlerinin ihracatı ve off-set ticareti konularını koordine etmek, 
 • Fondan kredi verme veya yurt içinden ve yurt dışından kredi alma ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurma ve iştirak etmek, 
 • Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, 
 • ​​Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek, 
 • Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 

3238 sayılı Kanun ile ortaya konan amaç, üstlenilen görevler ve belirlenen politika doğrultusunda 1990-2000 yılları arasında tedarik yaklaşımı da hazır alımdan ortak üretime doğru değişiklik göstermiş, bu süreçte Zırhlı Muharebe Aracı, Hafif Nakliye Uçağı, Başlangıç Eğitim Uçağı, Cougar Helikopteri gibi projeler öne çıkmıştır. 2000 sonrasında ise ana platformlarda kısmi tasarım yaklaşımına yöneliş gerçekleşmiştir. 

1985-2006 arası dönemde savunma sanayi alanında belirlenen politika doğrultusunda  TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), MAN Kamyon ve Otobüs Sanayii A.Ş., STFA Savronik Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş. , Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), MİKES – Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayii ve Ticaret A.Ş. ,FMC-NUROL Savunma Sanayii A.Ş. (FNSS), ROKETSAN, TRANSVARO Elektron Aletleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., MARCONİ Komünikasyon A.Ş. (SELEX), GATE Elektronik, Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş. (AYESAŞ) HAVELSAN Teknoloji Radar, MTU Motor Türbin Sanayi ve Ticaret A.Ş., ESDAŞ Elektronik Sistemler Destek Sanayii ve Ticaret A.Ş., Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), NUROL Makine Sanayii A.Ş., TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi AŞ , Girsan Silah Sanayii, İNFOTRON Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Üretim ve Tic. A.Ş., RMK Marine Gemi Yapım Sanayi, Alp Havacılık, Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.,Yonca-Onuk Adi Ortaklığı, HAVELSAN EHSİM, Inta SpaceTurk, YALTES Elektronik ve Bilgi Sistemleri Üretim ve Ticaret A.Ş., Vestel Savunma Global Teknik A.Ş., KALETRON Yazılım Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ve Meteksan Savunma başta olmak üzere çok sayıda kuruluş faaliyet göstermeye başlamıştır. 

TÜMOSAN    

Motor tahrik ve aktarma organları vb. teçhizatları imal etmek amacıyla Bakanlar Kurulu, 05 Aralık 1975 tarih ve 75/10905 sayılı kararı alınmış; karar neticesiyle edilecek Kamu İktisadi Teşebbüsün (KİT) merkezi Ankara olarak belirlenmiştir. Makine ve Kimya Endüstri Kurumu (MKEK), Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK), Şekerbank, Türkiye Denizcilik Bankası, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının iştirakiyle 23 Haziran 1976 tarihinde 100 Milyon TL sermaye ile TÜMOSAN, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur.  MKEK’e ait hisseler 13 Kasım 1984 tarihinde 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile kurulan Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumuna (ASOK) devredilmiş, Yüksek Planlama Kurulunun 18 Nisan 1990 tarihli kararı doğrultusunda ve 233 Sayılı KHK’si hükümlerine istinaden bu kez ASOK hisseleri tekrar MKEK’ na devredilmiştir. 

   Şirketin merkezi kuruluşta Ankara’da iken, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 12 Eylül 1984 tarih ve 157 sayılı Kararı ile şirketin merkezinin Konya olacağı belirtilmiş ve şirket merkezi fiilen 19 Eylül 1985 tarihinde Konya’ya nakledilmiştir. TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 2004 yılında özelleştirilerek Albayrak Grup bünyesine katıldıktan sonra Albayrak Grubunun da firmaya verdiği destek ile yerlileştirme çalışmaları hızla devam etmiştir.  Şirketin mevcut merkezi İstanbul’dadır. 

Kilim Uniform 

Kilim Uniform; Türk Ordusu ve Emniyet Teşkilatı’nın, İngiltere Kraliyet Donanmasının, Hollanda ve Belçika Ordularının akredite üniforma üreticisidir ve ihracat açısından da önde gelen entegre tesislerden biridir.  

Askeri ve teknik kumaşlara Nanoteknoloji kullanılarak  pamuk, pamuk-polyester, pamuk-naylon, pamuk-viskon, pamuk-elastan karışımlı, ripspot ve gabardin kumaşlara su-yağ itici özellikli üretim yapılmaktadır. Fiziksel ve kimyasal (American Association of Textile Chemists and Colourists tarafından onaylanmış) test laboratuvarlarında Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bununla birlikte  Türk Kızılayı, AFAT vb. sivil toplum kuruluşlarına yanma geciktiricili çadır bezi üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa ülkelerinin kamu kurumları, polis ve savunma sanayilerine Kilim Uniform olarak  gururla katkı sağlamaktadır. 

Alpera Savunma 

Alpera Savunma, 2017 yılında Teknopark İstanbul da silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik yerli ve özgün İnsansız Kara Araçları geliştirmek ve üretmek hedefi ile otomotiv ve yazılım/donanım alanlarında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir girişim olarak iş hayatına başlamıştır. Otomotiv, yazılım ve mekatronik gibi farklı disiplinlerde uluslararası tecrübeye sahip tam zamanlı uzmanlar ve proje katılımcılarının oluşturduğu yüksek katma değer arz eden, özgün, insan odaklı araç teknolojileri üzerine yoğunlaşmıştır. Kısa vadede, şirket hem hafif hem de orta segment insansız ve otonom sistemlere odaklanmıştır. Bu stratejinin ilk aşaması, insan faktörlerini azaltarak hata payını düşürmeyi ve olası personel kayıplarını önlemeyi ve/veya azaltmayı amaçlayan araçların farklı ortam şartlarında kusursuz çalışmasını sağlamak için geri bildirim almak üzere sahada UGV’lerin oluşturulması ve kullanılmasıdır. Sanayi ve üniversite işbirliklerinin tesis edilmesi ile kendi alt yüklenici eko-sistemini kısa bir süre hayata geçirmeyi başarmış olan ALPERA, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından sınıflandırılan bir dizi akıllı küçük robot ve insansız kara aracı üretme yolunda çalışmaya devam etmektedir. 

Çözümler: 

Elektronik Harp Sistemleri 

Haberleme ve Muharebe Destek Sistemleri 

KBRN Malzeme ve Ekipmanları 

Lojistik Destek Sistemleri 

Muharebe ve Zırhlı Kara Araçları 

Patlayici Madde imha EOD 

Radarlar Sensorler ve Alt Sistemleri 

Uzaktan Komutalı Araç ve Sistemler 

Güvenlik Sistemleri 

Haberleşme ve Muharebe Destek Sistemleri 

Lojistik Destek Sistemleri 

İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları İHA-İKA-İSA 

Bilişim ve Yazılım Sistemleri 

Elektronik Harp Sistemleri 

Haberleşme ve Muharebe Destek Sistemleri 

Lojistik Destek Sistemleri 

Radarlar Sensörler ve Alt Sistemleri