GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

 GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Nedir ?

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendislerinin amacı, deniz taşıtlarının olduğu her alanda gemi makinelerini geliştirme, analiz etme, projelendirme ve en uygun ekonomik üretimi sağlayarak çalıştığı kuruma, sektöre fayda ve katkı sağlayacak kişileri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi olan kişiler, mezun olduktan sonra meslek hayatlarında özel sektör ve kamu sektörü içerisinde kendilerine yer bulabilme şansına sahiptirler. Mezun bireylerin büyük bir çoğunluğu iş hayatlarına tersanelerde devam etmeyi tercih etmektedirler.

Çalışma Alanları Nelerdir?

 • Tersaneler
 • Dizayn büroları
 • Denizcilik şirketleri 
 • Denetim kuruluşları 
 • Üniversiteler
 • Ürün ve servis sağlayıcı firmalar

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri Ne Yapar?

 • İnşa edilecek geminin çizimlerini hazırlamak,
 • Yenilenecek gemileri belirlemek,
 • Onarımı yapılması gereken, yenilecek olan ve inşa edilmesi gereken gemiler için uluslararası kural ve kanunlara uygun olarak plan ve proje hazırlamak,
 • İnşa edilmesi planlanan gemide kullanılacak olan teçhizat, makine ve malzemelerin seçimini yapmak,
 • Dayanıklılık ve diğer hususlar öncülüğünde mühendislik hesapları çıkarmak,
 • İstenilen ölçü ve şekillerde gemi yapmak,
 • Gemilerin her türlü bakım ve onarım işlerini yürütmek.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğinin Savunma Sanayinde Yeri

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği deniz araçlarının bütününün AR-GE, tasarım ve üretim süreçleriyle ilgilenir. Savunma sanayide genel olarak askeri gemiler, devriye botları, denizaltılar başta olmak üzere kullanılan birçok aracın ARGE, tasarım ve üretim süreçlerini üstlenmektedir fakat yalnızca denizcilikle sınırlı kalmamaktadır. Öğrenilen statik, dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniği vb. mühendislik bilgileri sebebiyle birçok sektörde çalışan mezunları bulunmaktadır.