ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri mühendisliği, üretim ve hizmet sistemlerinin daha verimli, etkin, düşük maliyetli, dayanıklı ve daha az hatalı çalışmaları amacıyla ne yapılması gerektiği ile ilgili en iyi (optimal) kararları vermek için geliştirilen ve uygulanan bilimsel yöntemlerde uzmanlaşmış mühendislik dalıdır.  Çok geniş uygulama alanları ve disiplinlerarası yapısı ile farklı uzmanlıklara yönelme imkânı sağlamaktadır. Bu sayede endüstri mühendisleri, karmaşık ve yüksek getirili karar problemleri barındıran çok farklı sektör ve alanlarda uzman olabilmektedir.

Endüstri mühendisi, maksimum verimlilik ve kalite elde etmek için tedarik zincirinden montaj hattı operasyonlarına kadar üretim sürecinin tüm bileşenlerinin en iyi şekilde optimize edilmesini sağlamakta, aynı zamanda üretimden minimum maliyetle maksimum kârı sağlamaya çalışmaktadır.

Endüstri mühendisi eğitimi boyunca birçok alanda farklı eğitimler almaktadır. Bu yüzden çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. 

Endüstri mühendisleri;

 • Otomotiv Sektörü
 • Tekstil
 • Yazılım ve Bilişim Sektörü
 • Finans
 • Danışmanlık
 • Gıda
 • Kimya
 • Savunma Sanayi
 • Elektrik Elektronik
 • Maden ve Metal Sanayi
 • Taşımacılık ve Nakliyat Sektörü
 • Sağlık
 • Hizmet
 • Lojistik
 • Eğitim
 • Kamu Sektörü
 • Hızlı Tüketim Malları Sektörü
 • Bankacılık Sektörü
 • Turizm

gibi hemen her sektörde çalışabilmektedir.

Endüstri Mühendisi Ne Yapar? 

 • Üretim süreçleri, personel gereksinimleri ve üretim standartlarını belirlemek için istatistiksel yöntemler uygulamak ve matematiksel hesaplamalar yapmak,
 • Üretim sorunlarını çözmek, ürün güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak ve maliyeti en aza indirmek için kalite kontrol faaliyetlerini koordine etmek,
 • Üretim yöntemleri, prosedürler ve faaliyetler hakkında bilgi edinmek için üretim programları, mühendislik şartnameleri ve ilgili bilgileri gözden geçirmek,
 • Üretim ve tasarım standartlarını geliştirmek üzere yönetim birimleri ile iletişim kurmak,
 • Kusurlu veya hasarlı parçaların bertarafı için belirlenen prosedürleri uygulamak ve maliyeti değerlendirmek,
 • Nihai ürünün kalite ve güvenilirlik hedeflerini belirlemek için istatistiksel veriler ve ürün özelliklerini analiz etmek,
 • Verimli personel ve tesis kullanımını teşvik etmek için üretim yöntemleri, işgücü kullanım standartları ve maliyet analiz sistemleri geliştirmek,
 • Malzeme ve yardımcı programların kullanımını iyileştirmek için yöntemler önermek,
 • Üretim tahminlerine, malzeme ikamelerine, depolama ve işleme tesislerine ve bakım gereksinimlerine göre teslimatlar planlamak,
 • Üretim faaliyetlerini hızlandırmak için iş akışı çizelgelerini belirlenen üretim sıralarına ve teslimat sürelerine göre düzenlemek.

Endüstri Mühendisliği ve Savunma Sanayi

Endüstri mühendisleri insanın olduğu ve üretimin yapıldığı her yerde kendine yer bulabilmektedir. Savunma sanayi de bu alanlardan biridir. Üretimde ve sistemde karşılaşılan sorunları çözme becerisiyle endüstri mühendisleri; savunma sanayi sektöründe proje mühendisi, kalite yöneticisi, üretim planlama mühendisi, operasyon mühendisi, mekanik entegrasyon mühendisi, sistem mühendisi gibi genellikle yönetim bölümlerinde görev almaktadırlar.