BİYOMÜHENDİSLİK

 BİYOMÜHENDİSLİK

Biyomühendislik Nedir?

Biyomühendislik bölümü; biyolojik tasarımlara ve biyomedikal teknolojilere mühendislik tasarım ve analiz prensiplerini uygulayan bir disiplindir. Biyomühendislik araştırmalarına örnek olarak kimyasallar üretmek için tasarlanan bakteriler, yeni tıbbi görüntüleme teknolojisi, taşınabilir hastalık teşhis cihazları ve doku mühendisliği yapılan organlar verilebilmektedir.

Biyomühendislik öğrencileri, elektrik ve makine mühendisliği, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, kimya ve biyoloji unsurlarını içerebilen hem biyoloji hem de mühendisliğin temelleri konusunda eğitilmektedir. Bu genişlik, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin ilgi alanlarında uzmanlaşmasına ve müttefik alanlardaki araştırmacılarla geniş işbirliği yapmasına olanak tanımaktadır.

Biyomühendisler  Ne İş Yapar?

 • Genetik Analiz
 • Biyolojik ve Sitolojik Testler
 • Biyolojik Üretim Teknolojileri ve Süreçleri
 • Reaktörler
 • Uygun Ayırma ve Saflaştırma Araç ve Gereçlerinin Belirlenmesi ve Tasarımı
 • Malzeme Tasarımı ve Geliştirilmesi, Üretimi ve Testi

Biyomühendisler Hangi Alanda Çalışırlar?

 • İlaç firmaları
 • Genetik tanı merkezleri
 • Hastaneler
 • Biyoyakıt üretim tesisleri
 • Kimya endüstrisi
 • Kök hücre bankaları
 • Mikrobiyoloji ve biyoteknoloji firmaları
 • Tüp bebek merkezleri
 • Biyomedikal firmaları

Savunma Sanayinde Biyomühendislik

Biyoteknoloji, bugünkü bakış açısıyla, canlı bir şeyi klonlamak veya genetik olarak özdeş kopyalarını yapmak ve yeni, kendi kendini üreten yaşam formları oluşturmak için bir organizmanın DNA’sından genlerin ilgisiz türlerinin genomuna eklenmesi, genlerin rekombinasyonu gibi faaliyetleri içermektedir. .Biyolojiye dayalı teknolojik inovasyonu tanımlamak için kullanılan geniş bir terim olan biyoteknoloji, yeni tür askeri sistem ve ekipmanı geliştirmek için giderek daha çevik ve önemli bir platform haline gelmektedir. Biyosilahların kalitesini ve miktarını iyileştirmek için biyoteknolojiyi kullanmaya yönelik çabalar da artmaktadır. Bu alanda çalışan biyomühendisler savunma sanayi alanında yenilikçi ve ilerici bir perspektife sahip olmaktadır.