METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji ve malzeme mühendisi, ham maddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı malzemelerin üretilmesini; üretilen malzemelerin özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki ihtiyaçlara uygun hale getirilmesini konu alan bir mühendislik dalıdır. Farklı malzemeleri kullanarak istenilen özellikte yeni malzemeler elde etmek de yine metalurji ve malzeme mühendisinin görevidir. Doğada ham halde bulunan çoğu malzeme belirli proseslerden geçirilerek kullanılmaktadır. Bu proseslerin kontrollerini yapan ve kullanılabilir hale getiren kişiler, metalurji ve malzeme mühendisleridir. 

Metalurji ve malzeme mühendisliği günümüzde kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalı olarak gelişmesini sürdürmekte ve verimlilik, enerji ve hammadde üçlüsü ile uyum içinde olan üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. İkincil kaynakların yeniden değerlendirilmesine yönelik reaktör ve proseslerin tasarımı (ve geliştirilmesi) gibi konular da  metalurji ve malzeme mühendislerinin çalışma alanlarıdır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri;

•Demir-Çelik Sanayi

•Demir-Dışı Metal Üretim Sanayii (bakır, alüminyum, vb)

•Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi

•Demir, Çelik ve diğer Metallerin Döküm Sanayi

•Savunma Sanayi

•Makine İmalat Sanayi

•Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi

•Uçak ve Gemi İmalat Sanayi

•Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi

•Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayi

•Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayi

•Elektrik-Elektronik Malzeme Sanayi

•Beyaz Eşya Sanayi

•Manyetik Malzeme Üretim Sanayi

•Biyomedikal Malzeme Üretim Sanayi

•Enerji Sektörü

•Plastik Teknolojisi

•Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri

•Tüm Sektörlerde Kalite Departmanları

•Ar-Ge Şirketleri ve Üniversiteler

gibi pek çok sanayi kuruluşunda çalışabilirler.

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Ne Yapar?

  • Belirlenen kapasitedeki üretim için hammadde miktarını belirlemek,
  • Günlük üretimin işleyişini kontrol etmek,
  • Metallerin ve  metal alaşımlarının üretimi ve uygulanması işlemleriyle ilgilenmek,
  • Tesis içi verimliliği arttırmak için diğer mühendislik dallarıyla beraber çalışmak,
  • Malzeme özelliklerini keşfedebilmek için çeşitli karakterizasyon yöntemleri uygulamak ve bu yöntemleri uygularken çeşitli ekipmanlar kullanmak,
  • Maden çıkarma işlemlerinin koordinasyonu için maden mühendisi ile birlikte çalışmak,
  • Operasyonel kalite kontrol süreçlerini denetlemek,
  • Yeni test ve onarım süreçleri geliştirmek,
  • Kullanılacak sanayi alanına göre malzemenin özelliklerini belirlemek
  • Keşfedilen malzemelerin diğer malzemelerle uygunluğunu ve kullanılabilirliğini denetlemek.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Savunma Sanayi

Metalurji ve malzeme mühendislerinin çalıştıkları sektörlerden biri de savunma sanayidir. Metalurji ve malzeme mühendisleri sahip oldukları becerilerle savunma sektöründe çalışan pek çok firmada görev alabilmektedir. Yeni teknolojiler ve mevcut araçların geliştirilmesi kapsamında süreklilik, maliyet, kullanışlılık, uygunluk dengeleri gözetilerek malzeme seçimi ve yine bu dengeleri göz önünde bulundurarak malzeme geliştirilmesi gibi görevlerde yer almaktadırlar. Zırhlar, radar engelleyici kaplamalar, uçakların hafifletilmesi çalışma alanlarına örnek verilebilmektedir.