İnşaat Mühendisi

 İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi Ne Demek?

İnşaat mühendisi; yol, bina, havaalanı, tünel, baraj, köprü, kanalizasyon, arıtma sistemleri dahil olmak üzere büyük inşaat projeleri ve sistemlerini tasarlar, inşa eder, denetler ve sürdürür.

İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar? 

İnşaat mühendisi, yapı, ulaşım, çevre, denizcilik ve jeoteknik sektörlerinden birinde çalışabilmektedir. Hizmet verdiği sektöre bağlı olarak görev tanımı değişiklik gösteren inşaat mühendisinin genel sorumlulukları şunlardır;

 • Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini, yapıların bütçe dahilinde ve planlanan zamanda tamamlanmasını sağlamak,
 • Saha incelemeleri de dahil olmak üzere teknik ve fizibilite çalışmaları yapmak,
 • İşçilik, malzeme ve ilgili maliyetleri hesaplayarak proje bütçesini belirlemek,
 • Temelin yeterliliğini ve sağlamlığını belirlemek için toprak testini gerçekleştirmek ve değerlendirmek,
 • Projenin, özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğundan emin olmak,
 • Projenin sürdürülebilirliğini ve çevresel etkilerini değerlendirmek,
 • Detaylı tasarımlar geliştirmek için bir dizi bilgisayar yazılımı kullanmak,
 • Müşteri, mimar ve taşeronlar da dahil olmak üzere çeşitli profesyonellerle birlikte çalışmak,
 • Kamu kurumu ve planlama kurumlarına raporlama yapmak.

İnşaat Mühendisinin Sahip Olması Gereken Özellikler

 • AutoCAD, Civil 3D ve benzeri tasarım programlarına hâkim olmak,
 • Metodolojik düşünebilme ve proje yönetebilme becerisine sahip olmak,
 • Problem çözme yeteneği göstermek,
 • Son teslim tarihine ve bütçeye uygun olarak çalışmak,
 • Takım çalışması ve yönetimine yatkınlığı olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlamak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.

İnşaat Mühendisliği ve Savunma Sanayi

İnşaat mühendisliği kalekollar da başta olmak üzere yapıların tasarım ve üretim süreçleriyle ilgilenmektedir. Alışılagelmiş yapı tasarım görevlerinin yanı sıra temel prensiplerinden olan akışkanlar mekaniği, hidrolik, dinamik, statik, mukavemet vb. mühendislik bilgileri sayesinde savunma sanayi çözümlerinin saha şartlarının denetlenmesi de dahil olmak üzere ileriki süreçlerde yer alabilecekleri görevler mezun kişinin kendini geliştirmişlik düzeyiyle birlikte multidisipliner donanım ve çalışmasına bağlı olarak gelişim gösterebilecektir. Önceki senelerde firmalarca inşaat mühendisi alımı olmayıp son birkaç senedir ROKETSAN ve ASELSAN’ın inşaat mühendisi alımı yaptığı dikkatten kaçmamalı; geoteknik mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, kıyı mühendisliği gibi çok çeşitli alt disiplinlere sahip olduğu unutulmamalıdır.